Předpis 23/1962 Sb.

Citace23/1962 Sb.
NázevZákon o myslivosti
Částka12 (9. 3. 1962)
Účinnostod 1. 3. 1962, zrušeno dnem 1. 7. 2002
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960 - 1964
76 Vládní návrh zákona o myslivosti

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
225/1947rušíZákon o myslivosti 
12/1948novelizujeZákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství 
86/1949novelizujeZákon o přísežných hajných k ochraně lesů,polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl 
26/1960rušíVyhláška ministerstva zemědělství o chytání ondatry pižmové a sběru jejích kožek 
Derogace pasivní
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy1
143/1991novelizujeZákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti2
270/1992novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., zákona České národní rady č. 96/1977 Sb. a zákona České národní rady č. 143/1991 Sb.3
512/1992úplné zněníZákon o myslivosti (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
289/1995novelizujeZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)4
238/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)5
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze6
449/2001rušíZákon o myslivosti7


ISP (příhlásit)