Předpis 96/1977 Sb.

Citace96/1977 Sb.
NázevZákon České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
Částka29 (28. 12. 1977)
Účinnostod 1. 1. 1978
ProjednáváníČeská národní rada, 1976 - 1981
23 Vládní návrh z. o hospodaření v lesích a lesním hospodářství

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
12/1948rušíZákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství 
86/1949rušíZákon o přísežných hajných k ochraně lesů,polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl 
40/1956novelizujeZákon o státní ochraně přírody 
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy 
77/1972rušíVyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kvalifikaci odborných lesních hospodářů 
Derogace pasivní
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících1
289/1995novelizujeZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)2


ISP (příhlásit)