Předpis 49/2007 Sb.

Citace49/2007 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákonů č. 320/2002 Sb. a č. 59/2003 Sb.
Částka22 (21. 3. 2007)
Účinnostod 21. 3. 2007

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
40/1964??Občanský zákoník 
83/1990??Zákon o sdružování občanů 
209/1992vztah kSdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících 
265/1992??Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 
1/1993??Ústava České republiky 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993??Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
182/1993??Zákon o Ústavním soudu 
266/1994??Zákon o dráhách 
128/2000??Zákon o obcích (obecní zřízení) 
449/2001??Zákon o myslivosti 
449/2001vztah kZákon o myslivosti 
Vztahováno k
60/2007??Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2006 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti 
149/2007??Nález Ústavního soudu ze dne 6. března 2007 ve věci návrhu na zrušení § 26 odst. 3 a 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)