Předpis 186/2019 Sb.

Citace186/2019 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 18. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 25/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 10 odst. 4. písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Částka79 (25. 7. 2019)
Účinnostod 25. 7. 2019

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
2/1993??Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
182/1993??Zákon o Ústavním soudu 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
128/2000??Zákon o obcích (obecní zřízení) 
361/2000??Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
150/2002??Zákon soudní řád správní 
500/2004??Zákon správní řád 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
501/2006??Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
51/2019??Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 27/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)