Předpis 60/2007 Sb.

Citace60/2007 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2006 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Částka26 (28. 3. 2007)
Účinnostod 28. 3. 2007

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
40/1964??Občanský zákoník 
83/1990??Zákon o sdružování občanů 
513/1991??Obchodní zákoník 
1/1993??Ústava České republiky 
2/1993??Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
182/1993??Zákon o Ústavním soudu 
449/2001??Zákon o myslivosti 
449/2001vztah kZákon o myslivosti 
49/2007??Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákonů č. 320/2002 Sb. a č. 59/2003 Sb. 
Vztahováno k
149/2007??Nález Ústavního soudu ze dne 6. března 2007 ve věci návrhu na zrušení § 26 odst. 3 a 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)