Předpis 146/1971 Sb.

Citace146/1971 Sb.
NázevZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy
Částka37 (23. 12. 1971)
Účinnostod 1. 1. 1972, zrušeno dnem 24. 11. 1990
ProjednáváníČeská národní rada, 1971 - 1976
5 Vládní návrh novely zákona o národních výborech

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
92/1949novelizujeBranný zákon 
218/1949novelizujeZákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem 
55/1950novelizujeZákon o užívání a změně jména a příjmení 
79/1957novelizujeZákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon) 
81/1957novelizujeZákon o koncertní a jiné hudební činnosti 
82/1957novelizujeZákon o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě 
21/1958novelizujeVládní nařízení, jímž se provádí branný zákon 
67/1960novelizujeZákon o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon) 
40/1961novelizujeZákon o obraně Československé socialistické republiky 
135/1961novelizujeZákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) 
23/1962novelizujeZákon o myslivosti 
37/1963novelizujeVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o ochraně včel, ryb a lovné zvěře při hubení škůdců přípravky na ochranu rostlin chemickými prostředky 
102/1963novelizujeZákon o rybářství 
103/1963novelizujeVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství 
40/1964novelizujeObčanský zákoník 
51/1964novelizujeZákon o dráhách 
61/1964novelizujeZákon o rozvoji rostlinné výroby 
62/1964novelizujeVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby 
110/1964novelizujeZákon o telekomunikacích 
127/1964novelizujeVyhláška ministerstva dopravy o městském přepravním řádu 
65/1965novelizujeZákoník práce 
45/1966novelizujeVyhláška ministerstva zdravotnictví o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek 
81/1966novelizujeZákon o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích 
69/1967novelizujeZákon o národních výborech 
175/1968rušíZákon o městě Brně 
40/1969rušíZákon České národní rady o městě Ostravě 
41/1969rušíZákon České národní rady o městě Plzni 
126/1971novelizujeZákonné opatření předsednictva České národní rady o národních výborech ve městech Brně, Ostravě a Plzni 
Derogace pasivní
37/1973novelizujeZákon České národní rady o veřejných sbírkách a o loteriích a o jiných podobných hrách1
134/1973novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen2
129/1975novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení3
77/1976novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů ochrany zemědělského půdního fondu České socialistické republiky4
96/1977novelizujeZákon České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství5
33/1978novelizujeZákon České národní rady o divadelní činnosti (divadelní zákon)6
137/1982novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy7
120/1983novelizujeZákon České národní rady o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu8
31/1984novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních9


ISP (příhlásit)