Předpis 246/1992 Sb.

Citace246/1992 Sb.
NázevZákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání
Částka50 (29. 5. 1992)
Účinnostod 29. 5. 1992
ProjednáváníČeská národní rada, 1990 - 1992
615 Vládní návrh na ochranu zvířat proti týrání
Navržené změny20 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
162/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání1
167/1993úplné zněníZákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
193/1994novelizujeZákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb.2
243/1997novelizujeZákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů3
30/1998novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 17. prosince 1997 ve věci návrhu prezidenta republiky na zrušení zákona č. 243/1997 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů4
77/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů5
149/2004úplné zněníÚplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších změn 
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti6
77/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů7
312/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů8
409/2008úplné zněníÚplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších změn 
291/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony9
308/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů10
359/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů11
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích12
255/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů13
302/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony14
501/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů15
364/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů16
Vztahováno k
30/1998vztah kNález Ústavního soudu ze dne 17. prosince 1997 ve věci návrhu prezidenta republiky na zrušení zákona č. 243/1997 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 
424/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování 
425/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat 
346/2006na základěVyhláška o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat 
445/2006vztah kNález Ústavního soudu ze dne 6. června 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Staňkov č. 5/03 o některých povinnostech chovatelů zvířat 
411/2008na základěVyhláška o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 
3/2009na základěVyhláška o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání 
4/2009na základěVyhláška o ochraně zvířat při přepravě 
5/2009na základěVyhláška o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu 
39/2009na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat 
464/2009na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění vyhlášky č. 425/2005 Sb. 
114/2010na základěVyhláška o ochraně handicapovaných zvířat při chovu 
128/2010na základěVyhláška o způsobilosti k označování psů tetováním 
205/2011na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 
78/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů 
418/2012na základěVyhláška o ochraně zvířat při usmrcování 
419/2012na základěVyhláška o ochraně pokusných zvířat 
21/2013na základěVyhláška o stanovení podmínek při chovu psů a koček 
22/2013na základěVyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání 
372/2013na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání 
299/2014na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat 
34/2019na základěVyhláška o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny 
175/2019na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb. 
83/2021na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 
158/2021na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb. 
384/2021na základěVyhláška o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování 
451/2021na základěVyhláška o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 


ISP (příhlásit)