Předpis 152/2006 Sb.

Citace152/2006 Sb.
NázevVyhláška o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení
Částka52 (24. 4. 2006)
Účinnostod 24. 4. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
114/1992na základěZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
449/2001??Zákon o myslivosti 
207/2004??Vyhláška o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat 


ISP (příhlásit)