Předpis 218/2004 Sb.

Citace218/2004 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Částka72 (28. 4. 2004)
Účinnostod 28. 4. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
575 Novela z. o ochraně přírody a krajiny
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
50/1976novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
Derogace pasivní
186/2006novelizujeZákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění1


ISP (příhlásit)