Předpis 229/2001 Sb.

Citace229/2001 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony
Částka85 (29. 6. 2001)
Účinnostod 30. 6. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
828 Návrh zák. o majetku ČR a jejím vystup. v právních vztazích
Navržené změny4 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
40/1964novelizujeObčanský zákoník 
72/1994novelizujeZákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) 
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
Derogace pasivní
480/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů1
278/2004novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 9. března 2004 ve věci návrhu na zrušení části druhé zákona č. 229/2001 Sb., nazvané „Změna občanského zákoníku čl. II“2
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník3
Vztahováno k
278/2004vztah kNález Ústavního soudu ze dne 9. března 2004 ve věci návrhu na zrušení části druhé zákona č. 229/2001 Sb., nazvané „Změna občanského zákoníku čl. II“ 


ISP (příhlásit)