Předpis 457/2011 Sb.

Citace457/2011 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
Částka157 (30. 12. 2011)
Účinnostod 1. 1. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
451 Vl.n.z. v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě ČR
Navržené změny13 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
202/1990novelizujeZákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách 
526/1990novelizujeZákon o cenách 
531/1990novelizujeZákon České národní rady o územních finančních orgánech 
265/1991novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen 
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
338/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z nemovitostí 
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
13/1993novelizujeCelní zákon 
72/2000novelizujeZákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách) 
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení) 
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze 
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
248/2000novelizujeZákon o podpoře regionálního rozvoje 
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu 
256/2000novelizujeZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 
56/2001novelizujeZákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
320/2001novelizujeZákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních 
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty 
420/2004novelizujeZákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
676/2004novelizujeZákon o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
180/2005novelizujeZákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) 
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
Derogace pasivní
456/2011novelizujeZákon o Finanční správě České republiky1
307/2013novelizujeZákon o povinném značení lihu2
340/2013novelizujeZákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí3
234/2014novelizujeZákon o státní službě4
186/2016novelizujeZákon o hazardních hrách6
242/2016novelizujeZákon celní zákon5
541/2020novelizujeZákon o odpadech7


ISP (příhlásit)