Předpis 669/2004 Sb.

Citace669/2004 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka228 (30. 12. 2004)
Účinnostod 1. 1. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
718 Novela z. o daních z příjmů
Navržené změny6 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
463/1991novelizujeZákon o životním minimu 
482/1991novelizujeZákon České národní rady o sociální potřebnosti 
563/1991novelizujeZákon o účetnictví 
338/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z nemovitostí 
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
593/1992novelizujeZákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
185/2004novelizujeZákon o Celní správě České republiky 
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty 
257/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech 
280/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
Derogace pasivní
545/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony1
112/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi2
17/2012novelizujeZákon o Celní správě České republiky3
340/2013novelizujeZákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí4


ISP (příhlásit)