Předpis 402/2010 Sb.

Citace402/2010 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka144 (28. 12. 2010)
Účinnostod 1. 1. 2011
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
145 Novela z. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Navržené změny4 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
334/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
180/2005novelizujeZákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) 
Derogace pasivní
165/2012novelizujeZákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů1
340/2013novelizujeZákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí2


ISP (příhlásit)