Předpis 562/2004 Sb.

Citace562/2004 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
Částka190 (10. 11. 2004)
Účinnostod 1. 1. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
603 Novela z. školský zákon - související
Navržené změny5 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
218/1949novelizujeZákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem 
65/1965novelizujeZákoník práce 
143/1992novelizujeZákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
331/1993novelizujeZákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů 
89/1995novelizujeZákon o státní statistické službě 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění 
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
306/1999novelizujeZákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením 
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu 
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
3/2002novelizujeZákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) 
109/2002novelizujeZákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 
Derogace pasivní
264/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce1
428/2012novelizujeZákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)2
332/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony3


ISP (příhlásit)