Předpis 124/2005 Sb.

Citace124/2005 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Částka42 (30. 3. 2005)
Účinnostod 30. 3. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
806 Novela z. o stát. sociální podpoře
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
482/1991novelizujeZákon České národní rady o sociální potřebnosti 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
40/2004novelizujeZákon o veřejných zakázkách 
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty 
Derogace pasivní
112/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi2
138/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách1


ISP (příhlásit)