Předpis 386/2020 Sb.

Citace386/2020 Sb.
NázevZákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
Částka155 (25. 9. 2020)
Účinnostod 26. 9. 2020
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
866 Vl.n.z., kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
456/2011novelizujeZákon o Finanční správě České republiky 
164/2013novelizujeZákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů 
340/2013rušíZákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 
419/2013rušíVyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 
254/2016rušíZákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 
127/2018rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 
279/2018rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb. 
264/2019rušíZákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. 
Vztahuje se k
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
280/2009??Zákon daňový řád 
456/2011??Zákon o Finanční správě České republiky 
456/2011??Zákon o Finanční správě České republiky 
456/2011??Zákon o Finanční správě České republiky 
164/2013??Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů 
164/2013??Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů 
164/2013??Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů 
340/2013??Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 
419/2013??Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 
254/2016??Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 
127/2018??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 
279/2018??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb. 
264/2019??Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. 
Vztahováno k
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
323/2002??Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 
456/2011??Zákon o Finanční správě České republiky 
164/2013??Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů 
540/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní 


ISP (příhlásit)