Předpis 47/2016 Sb.

Citace47/2016 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka17 (5. 2. 2016)
Účinnostod 1. 7. 2016
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
455 Novela z. - branný zákon

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění 
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
221/1999novelizujeZákon o vojácích z povolání 
222/1999novelizujeZákon o zajišťování obrany České republiky 
585/2004novelizujeZákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) 
251/2005novelizujeZákon o inspekci práce 
289/2005novelizujeZákon o Vojenském zpravodajství 
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění 
262/2006novelizujeZákon zákoník práce 
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník 
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
300/2013novelizujeZákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 
234/2014novelizujeZákon o státní službě 
Vztahuje se k
582/1991??Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
582/1991??Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
589/1992??Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
589/1992??Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
155/1995??Zákon o důchodovém pojištění 
155/1995??Zákon o důchodovém pojištění 
48/1997??Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
48/1997??Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
221/1999??Zákon o vojácích z povolání 
221/1999??Zákon o vojácích z povolání 
222/1999??Zákon o zajišťování obrany České republiky 
222/1999??Zákon o zajišťování obrany České republiky 
585/2004??Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) 
585/2004??Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) 
585/2004??Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) 
251/2005??Zákon o inspekci práce 
251/2005??Zákon o inspekci práce 
289/2005??Zákon o Vojenském zpravodajství 
289/2005??Zákon o Vojenském zpravodajství 
187/2006??Zákon o nemocenském pojištění 
187/2006??Zákon o nemocenském pojištění 
262/2006??Zákon zákoník práce 
262/2006??Zákon zákoník práce 
40/2009??Zákon trestní zákoník 
40/2009??Zákon trestní zákoník 
372/2011??Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
372/2011??Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
300/2013??Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 
300/2013??Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 
234/2014??Zákon o státní službě 
234/2014??Zákon o státní službě 
Vztahováno k
585/2004??Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) 


ISP (příhlásit)