Předpis 172/2023 Sb.

Citace172/2023 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů
Částka86 (20. 6. 2023)
Účinnostod 1. 8. 2023
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 9. volební období, od 2021
353 Novela zákona o ochraně oznamovatelů - související

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
523/1992novelizujeZákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky 
221/1999novelizujeZákon o vojácích z povolání 
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
251/2005novelizujeZákon o inspekci práce 
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
93/2009novelizujeZákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 
234/2014novelizujeZákon o státní službě 
145/2015rušíNařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu 
Vztahuje se k
99/1963??Občanský soudní řád 
99/1963??Občanský soudní řád 
99/1963??Občanský soudní řád 
2/1969??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
2/1969??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
523/1992??Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky 
523/1992??Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky 
221/1999??Zákon o vojácích z povolání 
221/1999??Zákon o vojácích z povolání 
221/1999??Zákon o vojácích z povolání 
361/2003??Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
361/2003??Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
361/2003??Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
251/2005??Zákon o inspekci práce 
251/2005??Zákon o inspekci práce 
253/2008??Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
253/2008??Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
93/2009??Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 
93/2009??Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 
234/2014??Zákon o státní službě 
234/2014??Zákon o státní službě 
234/2014??Zákon o státní službě 
145/2015??Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu 
284/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 
358/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
Vztahováno k
99/1963??Občanský soudní řád 
221/1999??Zákon o vojácích z povolání 
361/2003??Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
234/2014??Zákon o státní službě 


ISP (příhlásit)