Předpis 367/2000 Sb.

Citace367/2000 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka99 (23. 10. 2000)
Účinnostod 1. 1. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
465 Vládní novela občanského zák. - EU
Navržené změny3 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
40/1964novelizujeObčanský zákoník 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
Derogace pasivní
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu1
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník2


ISP (příhlásit)