Předpis 59/2005 Sb.

Citace59/2005 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka16 (8. 2. 2005)
Účinnostod 1. 4. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
643 Novela občanského soudního řádu
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
527/1990novelizujeZákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 
265/1992novelizujeZákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 
207/2000novelizujeZákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů 
Derogace pasivní
256/2013novelizujeZákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)1


ISP (příhlásit)