Předpis 116/2000 Sb.

Citace116/2000 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví
Částka35 (10. 5. 2000)
Účinnostod 10. 5. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
357 Zákon na ochranu průmyslového vlastnictví - EU
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
527/1990novelizujeZákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 
529/1991novelizujeZákon o ochraně topografií polovodičových výrobků 
478/1992novelizujeZákon o užitných vzorech 
137/1995novelizujeZákon o ochranných známkách 
Derogace pasivní
173/2002novelizujeZákon o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů1


ISP (příhlásit)