Předpis 491/2001 Sb.

Citace491/2001 Sb.
NázevZákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
Částka178 (31. 12. 2001)
Účinnostod 31. 12. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
968 Vl. návrh zák. o volbách do zastup. obcí - EU
Navržené změny30 tisků, z toho 3 projednávané

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
152/1994novelizujeZákon o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů 
247/1995novelizujeZákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 
328/1999novelizujeZákon o občanských průkazech 
Derogace pasivní
230/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů2
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)3
390/2002novelizujeZákon o stanovení některých lhůt pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 1. a 2. listopadu 20021
320/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony4
222/2012novelizujeZákon, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů5
275/2012novelizujeZákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)6
58/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony7
114/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony8
322/2016novelizujeZákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony9
90/2017novelizujeZákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony10
38/2019novelizujeZákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní11
269/2021novelizujeZákon o občanských průkazech12
Vztahováno k
2/2005na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
29/2005na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
53/2005na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
56/2005na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
85/2005na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
116/2005na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
143/2005na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
173/2005na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
182/2005na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
189/2005na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
281/2005na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
334/2005na základěSdělení Ministerstva financí o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
396/2005na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
408/2005na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
419/2005na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
438/2005na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
453/2005na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
251/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů 
369/2006na základěRozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí 
497/2006na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí 
521/2006na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí 
536/2006na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
555/2006na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
586/2006na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstev obcí 
610/2006na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
611/2006na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
21/2007na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
31/2007na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
54/2007na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
55/2007na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
78/2007na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
85/2007na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
86/2007na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
103/2007na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
104/2007na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
116/2007na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
126/2007na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
138/2007na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
169/2007na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
185/2007na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
186/2007na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
197/2007na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
207/2007na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
210/2007na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
234/2007na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
274/2007na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
284/2007na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
292/2007na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
302/2007na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
303/2007na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
322/2007na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
342/2007na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
15/2008na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
21/2008na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
22/2008na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
98/2008na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
155/2008na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
158/2008na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
195/2008na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
196/2008na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
241/2008na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
256/2008na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
258/2008na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
266/2008na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
276/2008na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
277/2008na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
327/2008na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
359/2008na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
360/2008na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
361/2008na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
368/2008na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb. 
397/2008na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
401/2008na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
431/2008na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
463/2008na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
19/2009na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
34/2009na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
37/2009na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
57/2009na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
58/2009na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
63/2009na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
89/2009na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
90/2009na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
120/2009na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
149/2009na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
182/2009na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
226/2009na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
254/2009na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
338/2009na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
370/2009na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
401/2009na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
435/2009na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
439/2009na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
442/2009na základěVyhláška, kterou se mění vyhlášky Ministerstva vnitra provádějící volební zákony 
469/2009na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce 
470/2009na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
82/2010na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva obce  
207/2010na základěRozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí 
239/2010na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
305/2010na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí 
328/2010na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
329/2010na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
352/2010na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce   
353/2010na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí   
354/2010na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí   
355/2010na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí   
371/2010na základěVyhláška Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí. 
379/2010na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí   
386/2010na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
404/2010na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
437/2010na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
3/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
4/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
10/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
18/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
26/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
27/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
36/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí 
37/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
50/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
59/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
60/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
78/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
79/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
102/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva města 
113/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
123/2011na základěVyhláška Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
144/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
160/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
164/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
165/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce 
166/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
196/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
197/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva města 
200/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce 
217/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
227/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
230/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce 
235/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
239/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
240/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
266/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
313/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce 
318/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
332/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
333/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
360/2011na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
7/2012na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
8/2012na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce 
14/2012na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
31/2012na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
45/2012na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
49/2012na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
67/2012na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
68/2012na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
87/2012na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
109/2012na základěVyhláška Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
126/2012na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
127/2012na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
140/2012na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
146/2012na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
180/2012na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
188/2012na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
189/2012na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
217/2012na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
247/2012na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
248/2012na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
252/2012na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. července 2012 
266/2012na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce 
270/2012na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
280/2012na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
292/2012na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
293/2012na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
320/2012na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
338/2012na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 13. října 2012 
349/2012na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
358/2012na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
362/2012na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
414/2012na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
443/2012na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
7/2013na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
8/2013na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných a nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. ledna 2013 
19/2013na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
20/2013na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
31/2013na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
41/2013na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městyse 
53/2013na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
54/2013na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
65/2013na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
77/2013na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
94/2013na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
95/2013na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 13. dubna 2013 
123/2013na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
138/2013na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
174/2013na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
175/2013na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
218/2013na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. července 2013 
222/2013na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
291/2013na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
321/2013na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
347/2013na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
373/2013na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 23. listopadu 2013 
405/2013na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
411/2013na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
452/2013na základěVyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 
43/2014na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. března 2014 
112/2014na základěRozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí 
217/2014na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 
232/2014na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí 
277/2014na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
284/2014na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
287/2014na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
288/2014na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí 
289/2014na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce 
349/2014na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
6/2015na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
10/2015na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
20/2015na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. ledna 2015 
21/2015na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 31. ledna 2015 
28/2015na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
37/2015na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
38/2015na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
45/2015na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
47/2015na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2015 
70/2015na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
71/2015na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
105/2015na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
118/2015na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
119/2015na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce 
129/2015na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
130/2015na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
133/2015na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
141/2015na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 13. června 2015 
154/2015na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
193/2015na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
209/2015na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
235/2015na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
246/2015na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 26. září 2015 
247/2015na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 26. září 2015 
259/2015na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
281/2015na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
311/2015na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
323/2015na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
342/2015na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
7/2016na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
14/2016na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. ledna 2016 
35/2016na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
67/2016na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
68/2016na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
79/2016na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
80/2016na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
85/2016na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
111/2016na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
124/2016na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. dubna 2016 
146/2016na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
160/2016na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
176/2016na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
210/2016na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
221/2016na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. července 2016 
240/2016na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
241/2016na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
267/2016na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
291/2016na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
292/2016na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
331/2016na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
344/2016na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
354/2016na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
364/2016na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. listopadu 2016 
385/2016na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
412/2016na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
466/2016na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
9/2017na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
16/2017na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
22/2017na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
27/2017na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
28/2017na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. února 2017 
39/2017na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
54/2017na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
91/2017na základěVyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 
94/2017na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
143/2017na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
156/2017na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 2017 
161/2017na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
184/2017na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
212/2017na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
227/2017na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
242/2017na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
269/2017na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. srpna 2017 
350/2017na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
369/2017na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. listopadu 2017 
381/2017na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
468/2017na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
473/2017na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
475/2017na základěVyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 
5/2018na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 6. ledna 2018 
57/2018na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. března 2018 
85/2018na základěRozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí 
185/2018na základěVyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 
243/2018na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí 
262/2018na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
266/2018na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
267/2018na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí 
276/2018na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
289/2018na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
302/2018na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města 
330/2018na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
23/2019na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 26. ledna 2019 
24/2019na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 26. ledna 2019 
39/2019na základěVyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 
55/2019na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
76/2019na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. března 2019 
94/2019na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 30. března 2019 
105/2019na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
113/2019na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
116/2019na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
124/2019na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a zastupitelstva městské části 
134/2019na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
142/2019na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města 
144/2019na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městyse 
145/2019na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
147/2019na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. června 2019 
182/2019na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
194/2019na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
214/2019na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
215/2019na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města 
235/2019na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
239/2019na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. září 2019 
257/2019na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
265/2019na základěVyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 
272/2019na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
306/2019na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
328/2019na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
339/2019na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. prosince 2019 
340/2019na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva města konaných dne 14. prosince 2019 
8/2020na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
92/2020na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
93/2020na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
95/2020na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2020 
182/2020na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
246/2020na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
273/2020na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
292/2020na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. června 2020 
321/2020na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
342/2020na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
369/2020na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
468/2020na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
519/2020na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
528/2020na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
531/2020na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 12. prosince 2020 
15/2021na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
58/2021na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
128/2021na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
138/2021na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. března 2021 
164/2021na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
229/2021na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
231/2021na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
239/2021na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. června 2021 
268/2021na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
290/2021na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
310/2021na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
343/2021na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 18. září 2021 
361/2021na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce 
373/2021na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
478/2021na základěSdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
486/2021na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 11. prosince 2021 
7/2022na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 8. ledna 2022 
69/2022na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. března 2022 
81/2022na základěRozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí 


ISP (příhlásit)