Předpis 226/2002 Sb.

Citace226/2002 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
Částka87 (4. 6. 2002)
Účinnostod 1. 7. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
1225 Vládní návrh zákona o trestním řízení soudním
Navržené změny3 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
71/1967novelizujeZákon o správním řízení (správní řád) 
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
227/2000novelizujeZákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) 
Derogace pasivní
501/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu1
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu2
297/2016novelizujeZákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce3


ISP (příhlásit)