Předpis 46/2000 Sb.

Citace46/2000 Sb.
NázevZákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)
Částka17 (14. 3. 2000)
Účinnostod 14. 3. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
245 Vládní návrh tiskového zákona - EU
Navržené změny10 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
140/1964rušíVyhláška ministerstva školství a kultury o povinných a pracovních výtiscích 
81/1966rušíZákon o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích 
84/1968rušíZákon, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích 
86/1990rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích 
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 
468/1991novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
160/1999rušíZákon, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů 
Derogace pasivní
302/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)1
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů2
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech3
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu4
142/2012novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů5
305/2013novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů6
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích7
277/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv8
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci9


ISP (příhlásit)