Předpis 286/2009 Sb.

Citace286/2009 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
Částka90 (4. 9. 2009)
Účinnostod 1. 11. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
804 Novela z. o exekutorech a exekuční činnosti
Navržené změny5 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
265/1992novelizujeZákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 
283/1993novelizujeZákon o státním zastupitelství 
119/2001novelizujeZákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
7/2002novelizujeZákon o řízení ve věcech soudců a státních zástupců 
262/2006novelizujeZákon zákoník práce 
Derogace pasivní
256/2013novelizujeZákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)1


ISP (příhlásit)