Předpis 285/2020 Sb.

Citace285/2020 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
Částka108 (26. 6. 2020)
Účinnostod 30. 7. 2020
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
689 Novela z. - zákoník práce

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
221/1999novelizujeZákon o vojácích z povolání 
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti 
251/2005novelizujeZákon o inspekci práce 
262/2006novelizujeZákon zákoník práce 
234/2014novelizujeZákon o státní službě 


ISP (příhlásit)