Předpis 274/2021 Sb.

Citace274/2021 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka120 (23. 7. 2021)
Účinnostod 2. 8. 2021
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
1091 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
325/1999novelizujeZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) 
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
221/2003novelizujeZákon ze dne 26.6. 2003 o dočasné ochraně cizinců 
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 


ISP (příhlásit)