Předpis 204/2017 Sb.

Citace204/2017 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka73 (14. 7. 2017)
Účinnostod 3. 1. 2018
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
869 Novela z. o podnikání na kapitálovém trhu

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník 
408/2010novelizujeZákon o finančním zajištění 
240/2013novelizujeZákon o investičních společnostech a investičních fondech 
Vztahuje se k
141/1961??Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
141/1961??Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
21/1992??Zákon o bankách 
21/1992??Zákon o bankách 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
87/1995??Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
87/1995??Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
256/2004??Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 
256/2004??Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 
256/2004??Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
40/2009??Zákon trestní zákoník 
40/2009??Zákon trestní zákoník 
143/2009??Vyhláška o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti 
303/2010??Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb 
408/2010??Zákon o finančním zajištění 
408/2010??Zákon o finančním zajištění 
240/2013??Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 
240/2013??Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 
240/2013??Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 
Vztahováno k
256/2004??Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
240/2013??Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 
307/2018??Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 


ISP (příhlásit)