Předpis 204/2017 Sb.

Citace204/2017 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka73 (14. 7. 2017)
Účinnostod 3. 1. 2018
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
869 Novela z. o podnikání na kapitálovém trhu

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník 
408/2010novelizujeZákon o finančním zajištění 
240/2013novelizujeZákon o investičních společnostech a investičních fondech 


ISP (příhlásit)