Předpis 224/2006 Sb.

Citace224/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Částka74 (26. 5. 2006)
Účinnostod 26. 5. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
1158 Novela z. o kolektivním investování
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
189/2004novelizujeZákon o kolektivním investování 
Derogace pasivní
241/2013novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů1
Vztahuje se k
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
189/2004??Zákon o kolektivním investování 
189/2004??Zákon o kolektivním investování 
189/2004??Zákon o kolektivním investování 
Vztahováno k
189/2004??Zákon o kolektivním investování 
403/2006??Úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, jak vyplývá z pozdějších změn 
241/2013??Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů 
241/2013??Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů 


ISP (příhlásit)