Předpis 37/2012 Sb.

Citace37/2012 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii
Částka14 (31. 1. 2012)
Účinnostod 31. 1. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
509 Vl.n.z. v souvislosti s reformou dohledu nad fin. trhem v EU
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
21/1992novelizujeZákon o bankách 
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
189/2004novelizujeZákon o kolektivním investování 
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
377/2005novelizujeZákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech) 
284/2009novelizujeZákon o platebním styku 
Derogace pasivní
370/2017novelizujeZákon o platebním styku1
Vztahuje se k
21/1992??Zákon o bankách 
21/1992??Zákon o bankách 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
87/1995??Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
87/1995??Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
189/2004??Zákon o kolektivním investování 
189/2004??Zákon o kolektivním investování 
256/2004??Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 
256/2004??Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 
256/2004??Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
377/2005??Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech) 
377/2005??Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech) 
284/2009??Zákon o platebním styku 
284/2009??Zákon o platebním styku 
284/2009??Zákon o platebním styku 
Vztahováno k
256/2004??Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 
284/2009??Zákon o platebním styku 
170/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 
370/2017??Zákon o platebním styku 
370/2017??Zákon o platebním styku 


ISP (příhlásit)