Předpis 230/2008 Sb.

Citace230/2008 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka74 (30. 6. 2008)
Účinnostod 1. 7. 2008
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
420 Novela z. o podnikání na kapitálovém trhu
Navržené změny3 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
40/1964novelizujeObčanský zákoník 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
229/1992novelizujeZákon o komoditních burzách 
591/1992novelizujeZákon České národní rady o cenných papírech 
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
254/2000novelizujeZákon o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. 
189/2004novelizujeZákon o kolektivním investování 
190/2004novelizujeZákon o dluhopisech 
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu 
260/2004rušíVyhláška o náležitostech technického provedení kótovaných listinných cenných papírů 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
59/2007rušíVyhláška o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích specializace makléře a o makléřské zkoušce 
Derogace pasivní
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník2
241/2013novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů1
Vztahováno k
143/2009na základěVyhláška o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti 


ISP (příhlásit)