Předpis 85/2004 Sb.

Citace85/2004 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka26 (19. 2. 2004)
Účinnostod 1. 5. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
350 Novela z. o zemědělství
Navržené změny4 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
105/1990novelizujeZákon o soukromém podnikání občanů 
219/1991rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
569/1991novelizujeZákon České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky 
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění 
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
252/1997novelizujeZákon o zemědělství 
256/2000novelizujeZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 
Derogace pasivní
441/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
409/2006novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 20. června 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 441/2005 Sb.2
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník4
503/2012novelizujeZákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů3
Vztahováno k
409/2006vztah kNález Ústavního soudu ze dne 20. června 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 441/2005 Sb. 
54/2021na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně- klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)