Předpis 37/2004 Sb.

Citace37/2004 Sb.
NázevZákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)
Částka12 (5. 2. 2004)
Účinnostod 1. 1. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
303 V.n z. o pojistné smlouvě
Navržené změny15 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
97/1963novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 
40/1964novelizujeObčanský zákoník 
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu 
159/1999novelizujeZákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Derogace pasivní
377/2005novelizujeZákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)1
57/2006novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem2
198/2009novelizujeZákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)4
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech3
278/2009novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví5
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě6
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník8
91/2012novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém9
99/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie7


ISP (příhlásit)