Předpis 121/2004 Sb.

Citace121/2004 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Částka39 (19. 3. 2004)
Účinnostod 19. 3. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
447 Novela z. o péči o zdraví lidu
Navržené změny4 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu 
160/1992novelizujeZákon České národní rady o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
Derogace pasivní
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě1


ISP (příhlásit)