Předpis 105/1990 Sb.

Citace105/1990 Sb.
NázevZákon o soukromém podnikání občanů
Částka23 (23. 4. 1990)
Účinnostod 1. 5. 1990, zrušeno dnem 1. 5. 2004
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1986 - 1990
294 Vládní návrh zákona o individuálním podnikání fyzických osob
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
100/1945novelizujeDekret presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků 
114/1948novelizujeZákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků 
115/1948novelizujeZákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru 
120/1948novelizujeZákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami 
121/1948novelizujeZákon o znárodnění ve stavebnictví 
123/1948novelizujeZákon o znárodnění polygrafických podniků 
124/1948novelizujeZákon o znárodnění některých hostinských a výčepních podniků a ubytovacích zařízení 
272/1949rušíZákon o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty 
40/1964novelizujeObčanský zákoník 
63/1984novelizujeNařízení vlády České socialistické republiky o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru 
64/1984novelizujeNařízení o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru 
1/1988novelizujeNařízení vlády České socialistické republiky o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru 
2/1988novelizujeNařízení o prodeji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru 
Derogace pasivní
219/1991novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů1
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)2
85/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony3


ISP (příhlásit)