Předpis 116/1990 Sb.

Citace116/1990 Sb.
NázevZákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor
Částka25 (23. 4. 1990)
Účinnostod 1. 5. 1990, zrušeno dnem 1. 1. 2014
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1986 - 1990
315 Vládní návrh zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor
Navržené změny4 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
111/1950rušíZákon o hospodaření s některými místnostmi 
172/1950rušíVládní nařízení, kterým se provádí zákon o hospodaření s některými místnostmi 
52/1955rušíVládní nařízení o přesunu působnosti ve věcech hospodaření s některými místnostmi 
40/1964novelizujeObčanský zákoník 
Derogace pasivní
403/1990novelizujeZákon o zmírnění následků některých majetkových křivd1
529/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd2
229/1991novelizujeZákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku3
540/1991novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb. a zákona č. 529/1990 Sb.4
302/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů5
522/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 124/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor6
360/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů7
440/2005úplné zněníÚplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá z pozdějších změn 
89/2012rušíZákon občanský zákoník8


ISP (příhlásit)