Předpis 548/1991 Sb.

Citace548/1991 Sb.
NázevZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
Částka104 (30. 12. 1991)
Účinnostod 1. 1. 1992, zrušeno dnem 1. 4. 2012
ProjednáváníČeská národní rada, 1990 - 1992
482 Vládní návrh novely zákona o péči o zdraví lidu
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu 
Derogace pasivní
161/1993novelizujeZákon o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů1
372/2011rušíZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)2


ISP (příhlásit)