Předpis 58/1969 Sb.

Citace58/1969 Sb.
NázevZákon o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem
Částka22 (18. 6. 1969)
Účinnostod 1. 7. 1969, zrušeno dnem 15. 5. 1998
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1964 - 1968
213 Vládní návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou ro...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
40/1964novelizujeObčanský zákoník 
82/1968novelizujeZákon o soudní rehabilitaci 
Derogace pasivní
82/1998rušíZákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)1


ISP (příhlásit)