Předpis 39/2004 Sb.

Citace39/2004 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka12 (5. 2. 2004)
Účinnostod 1. 4. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
309 Novela z. o pojišťovnictví
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
248/1992novelizujeZákon o investičních společnostech a investičních fondech 
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
159/1999novelizujeZákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
363/1999novelizujeZákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) 
Derogace pasivní
278/2009novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví1


ISP (příhlásit)