Předpis 188/1988 Sb.

Citace188/1988 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce
Částka41 (14. 12. 1988)
Účinnostod 1. 1. 1989, zrušeno dnem 1. 1. 2014
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1986 - 1990
100 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce
Navržené změny3 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
40/1964novelizujeObčanský zákoník 
65/1965novelizujeZákoník práce 
75/1967novelizujeVyhláška ministerstev zdravotnictví a zahraničních věcí o dodatkové dovolené pracovníků, kteří konají práce zdraví škodlivé nebo zvlášť obtížné a o náhradě za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u některých nemocí z povolání 
63/1968novelizujeVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem 
140/1968novelizujeVyhláška ministerstva školství o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání 
38/1976rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování dovolené na zotavenou některým pracovníkům v souvislosti s jejich pobytem v cizině 
29/1984novelizujeZákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon) 
Derogace pasivní
264/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce1
89/2012rušíZákon občanský zákoník2


ISP (příhlásit)