Předpis 164/1995 Sb.

Citace164/1995 Sb.
NázevNález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. května 1995 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 122 a čl. VI odst. 6 zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka43 (15. 8. 1995)
Účinnostod 1. 10. 1995

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
74/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
Vztahuje se k
98/1947vztah kVyhláška o Aktu o změně ústavy Mezinárodní organizace práce 
65/1965vztah kZákoník práce 
121/1975vztah kZákon o sociálním zabezpečení 
138/1976vztah kNařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 
437/1990vztah kSdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o odškodňování pracovních úrazů v zemědělství (č. 12) a Úmluvy o odškodnění pracovních úrazů (č. 17) 
438/1990vztah kSdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o odškodňení nemocí z povolání (revidované) (č. 42) 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
74/1994vztah kZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 


ISP (příhlásit)