Předpis 149/1988 Sb.

Citace149/1988 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
Částka31 (22. 9. 1988)
Účinnostod 1. 10. 1988, zrušeno dnem 1. 1. 2012
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
124/1967novelizujeVyhláška ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež 
128/1975novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
Derogace pasivní
123/1990novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, a vyhláška č. 91/1958 Sb., kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců 
260/1990novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
313/1990novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb. Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a vyhláška č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku 
501/1990novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje Vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, a vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech 
1/1991novelizujeZákon o zaměstnanosti 
20/1991novelizujeVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání 
182/1991novelizujeVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení 
183/1991novelizujeVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity) 
306/1991novelizujeZákon o změnách v sociálním zabezpečení 
463/1991novelizujeZákon o životním minimu 
545/1991novelizujeVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
578/1991novelizujeZákon o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
115/1992novelizujeVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností 
235/1992novelizujeZákon o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení 
590/1992novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony 
30/1993novelizujeVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o změnách některých prováděcích předpisů a nemocenském a sociálním zabezpečení 
37/1993novelizujeZákon České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů 
82/1993novelizujeVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče 
177/1993novelizujeVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
309/1993novelizujeVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
161/1994novelizujeVyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
207/1995novelizujeVyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory 
284/1995novelizujeVyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění 
290/1995novelizujeNařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 
329/2011rušíZákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)