Předpis 35/1965 Sb.

Citace35/1965 Sb.
NázevZákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)
Částka19 (8. 4. 1965)
Účinnostod 1. 7. 1965, zrušeno dnem 1. 12. 2000
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1964 - 1968
19 Vládní návrh autorského zákona

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
115/1953rušíZákon o právu autorském (autorský zákon) 
Derogace pasivní
89/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)1
247/1990úplné zněníZákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 89/1990 Sb.) 
468/1991novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání2
318/1993novelizujeZákon, kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. a zákona č. 468/1991 Sb.3
237/1995novelizujeZákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů4
86/1996novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 318/1993 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb.5
175/1996úplné zněníZákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
191/1999novelizujeZákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů6
121/2000rušíZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)7


ISP (příhlásit)