Předpis 121/1975 Sb.

Citace121/1975 Sb.
NázevZákon o sociálním zabezpečení
Částka28 (14. 11. 1975)
Účinnostod 1. 1. 1976, zrušeno dnem 1. 1. 1993
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1971 - 1976
100 Vládní návrh zákona o sociálním zabezpečení

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
113/1950rušíVládní nařízení, jímž se stanoví podrobnosti o přestupu státních zaměstnanců a některých nestátních veřejných zaměstnanců, jakož i příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů, do národního důchodového pojištění a srážky na pojistné 
114/1950rušíVládní nařízení o pensijním a úrazovém zabezpečení zaměstnanců v pragmatikálním nebo regulovaném služebním poměru převzatých do služeb národních podniků, zřízených z bývalých státních podniků, nebo do služeb některých jiných národních podniků 
115/1950rušíVládní nařízení o pracovních a platových poměrech a o pensijním zabezpečení bývalých pragmatikálních zaměstnanců převzatých do služeb národních nebo komunálních podniků 
18/1954rušíVládní nařízení o úpravě nároků z dosavadního pensijního nadlepšení 
59/1964novelizujeVládní nařízení o úkolech národních výborů při péči o děti 
101/1964rušíZákon o sociálním zabezpečení 
103/1964novelizujeZákon o zabezpečení družstevních rolníků 
161/1968novelizujeZákon o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém zabezpečení účastníků odboje a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení 
161/1969novelizujeZákon o některých důsledcích neoprávněného pobytu pracovníků v cizině 
5/1972rušíZákon o sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších předpisů) 
Derogace pasivní
76/1979novelizujeZákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů1
77/1979novelizujeNařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšují přídavky na děti a výchovné 
106/1979novelizujeNařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšují hranice příjmů přípustné pro poskytování některých sociálních dávek na děti 
150/1979novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení1
7/1982novelizujeZákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení3
73/1982novelizujeZákon o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění2
30/1983úplné zněníÚplné znění zákona ze dne 12. Listopadu 1975 č. 121 Sb., o sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění ze dne 19. července 1979 č. 76 Sb., zákonem ze dne 13. prosince 1979 č. 150 Sb., zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění ze dne 27. ledna 1982 č. 7 Sb. a zákonem ze dne 23. června 1982 č. 73 Sb.5
116/1983novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení3
56/1984novelizujeZákon o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení4
108/1984novelizujeZákon o zvýšení některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení5
112/1984novelizujeNařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti 
53/1987novelizujeZákon o zvýšení některých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu6
100/1988novelizujeZákon o sociálním zabezpečení7
1/1991novelizujeZákon o zaměstnanosti8
589/1992rušíZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti9
Vztahováno k
164/1995vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. května 1995 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 122 a čl. VI odst. 6 zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 


ISP (příhlásit)