Předpis 60/1964 Sb.

Citace60/1964 Sb.
NázevVyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu
Částka27 (31. 3. 1964)
Účinnostod 1. 10. 1964, zrušeno dnem 1. 1. 1994

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
47/1960novelizujeVyhláška ministra financí a Státní plánovací komise o změně vyhlášky ministra financí č.94/1959 Ú.l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby 
Derogace pasivní
105/1969novelizujeVyhláška Českého cenového úřadu, jíž se mění vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu 
96/1976novelizujeVyhláška Federálního cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu 
77/1988novelizujeVyhláška Federálního cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 96/1976 Sb. 
15/1992novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů 
176/1993rušíVyhláška ministerstva financí o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu 


ISP (příhlásit)