Předpis 47/1960 Sb.

Citace47/1960 Sb.
NázevVyhláška ministra financí a Státní plánovací komise o změně vyhlášky ministra financí č.94/1959 Ú.l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby
Částka18 (27. 4. 1960)
Účinnostod 27. 4. 1960, zrušeno dnem 20. 11. 1964

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
47/1960novelizujeVyhláška ministra financí a Státní plánovací komise o změně vyhlášky ministra financí č.94/1959 Ú.l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby 
Derogace pasivní
47/1960novelizujeVyhláška ministra financí a Státní plánovací komise o změně vyhlášky ministra financí č.94/1959 Ú.l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby 
44/1961novelizujeVyhláška ministra financí o úpravě podmínek pro povolování výjimek ze způsobu provádění družstevní bytové výstavby podle § 4 odst. 2 vyhlášky ministerstva financí č. 94/1959 Ú.l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby 
60/1964novelizujeVyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu 
191/1964rušíVyhláška Státní plánovací komise a ministerstva financí o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků 


ISP (příhlásit)