Předpis 306/1991 Sb.

Citace306/1991 Sb.
NázevZákon o změnách v sociálním zabezpečení
Částka56 (31. 7. 1991)
Účinnostod 1. 8. 1991, zrušeno dnem 1. 1. 2012
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
640 Vládní návrh zákona o změnách v sociálním zabezpečení
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
54/1956novelizujeZákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 
103/1964novelizujeZákon o zabezpečení družstevních rolníků 
88/1968novelizujeZákon o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění 
182/1968novelizujeVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání 
74/1970rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření 
4/1979rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změně a doplnění vyhlášky č. 74/1970 Sb., kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatřeních 
165/1979novelizujeVyhláška Ústřední rady odborů o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech 
100/1988novelizujeZákon o sociálním zabezpečení 
118/1988novelizujeNařízení vlády Československé socialistické republiky o mimořádném poskytování starobního důchodu 
149/1988novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
263/1990novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech a některé další předpisy o nemocenském pojištění 
Derogace pasivní
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění1
329/2011rušíZákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů2


ISP (příhlásit)