Předpis 55/1956 Sb.

Citace55/1956 Sb.
NázevZákon o sociálním zabezpečení
Částka30 (18. 12. 1956)
Účinnostod 1. 1. 1957, zrušeno dnem 1. 7. 1964
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1954 - 1960
85 Vládní návrh zákona o sociálním zabezpečení.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
164/1946rušíZákon o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce 
99/1948novelizujeZákon o národním pojištění 
173/1949rušíVládní nařízení o přestupech některých osob, vyňatých před 1.10.1948 z pojistné povinnosti veřejnoprávního důchodového pojištění, do národního pojištění 
174/1949rušíVládní nařízení,jímž se určuje,jakým způsobem se splňuje základní podmínka pro vznik nároků na dávky národního důchodového pojištění u sezónních zaměstnanců v zemědělství a lesnictví 
30/1950rušíVládní nařízení o přestupech mezi veřejným pensijním zaopatřením a národním (veřejnoprávním) důchodovým pojištěním a o přestupech ve veřejném pensijním zaopatření 
44/1950rušíVládní nařízení o některých přestupech v sociálním pojištění (zaopatření) před 1. říjnem 1948 
49/1951rušíVládní nařízení, kterým se upravují některé nároky pracujících důchodců národního pojištění 
102/1951rušíZákon o přebudování národního pojištění 
101/1952rušíVládní nařízení o úpravě podmínek pro trvání nároků na některé důchody z důchodového zabezpečení 
22/1953rušíVládní nařízení o úpravě důchodů z důchodového zabezpečení a zaopatření osob nepřátelských lidově demokratickému zřízení 
25/1953rušíVládní nařízení o přesunu působnosti v některých věcech důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění 
42/1953novelizujeVládní nařízení o opatřeních v oboru mezd, důchodů a některých sociálních dávek v souvislosti se zrušením lístkového systému zásobování 
Derogace pasivní
34/1958novelizujeVládní nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních ve státní správě 
41/1958novelizujeZákon o některých změnách v sociálním zabezpečení1
17/1959novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení2
40/1961novelizujeZákon o obraně Československé socialistické republiky3
105/1961novelizujeVyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se mění a doplňuje seznam nemocí z povolání 
32/1962novelizujeZákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků4
101/1964rušíZákon o sociálním zabezpečení5


ISP (příhlásit)