Předpis 39/1980 Sb.

Citace39/1980 Sb.
NázevZákon o vysokých školách
Částka11 (18. 4. 1980)
Účinnostod 1. 9. 1980, zrušeno dnem 1. 7. 1990
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1976 - 1981
80 Vládny návrh zákona o vysokých školách

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
186/1960novelizujeZákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) 
19/1966rušíZákon o vysokých školách 
25/1966rušíVyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydávají studijní předpisy pro vysoké školy 
26/1966rušíVyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád) 
27/1966rušíVyhláška ministerstva školství a kultury o přiznávání titulů absolventům, kteří ukončili studium před účinností zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách 
28/1966rušíVyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydávají předpisy o habilitačním a jmenovacím řízení a o obsazování volných pracovních míst učitelů vysokých škol 
110/1966rušíVyhláška ministerstva školství a kultury o označování zahraničních absolventů československých vysokých škol 
41/1967rušíVyhláška ministerstva školství, jíž se mění a doplňuje příloha vyhlášky ministerstva školství a kultury č.26/1966 Sb., kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád) 
45/1968rušíVyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 27/1966 Sb., o přiznávání titulů absolventům, kteří ukončili studium před účinností zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách 
79/1968rušíVyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 110/1966 Sb., o označování zahraničních absolventů československých vysokých škol 
163/1969rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 19/1966 Sb., o vysokých školách 
107/1973novelizujeZákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o Vysoké škole Sboru národní bezpečnosti 
114/1975rušíVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o úpravě studia studentek vysokých škol z důvodů podpory mateřství 
163/1975rušíVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysoké školy 
164/1975rušíVyhláška o přijímání ke studiu na vysokých školách 
15/1976rušíVyhláška o úpravě studia studentek vysokých škol z důvodů podpory mateřství 
18/1976rušíZákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 163/1969 Sb. 
Derogace pasivní
57/1980opravujeRedakční sdělení 
163/1990novelizujeZákon o bohosloveckých fakultách1
172/1990rušíZákon o vysokých školách2
181/1990novelizujeZákon o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti3


ISP (příhlásit)