Předpis 101/1964 Sb.

Citace101/1964 Sb.
NázevZákon o sociálním zabezpečení
Částka44 (15. 6. 1964)
Účinnostod 1. 7. 1964, zrušeno dnem 1. 1. 1976
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960 - 1964
193 Vládní návrh zákona o sociálním zabezpečení

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
255/1946novelizujeZákon o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození 
17/1947rušíZákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění 
29/1950rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění 
64/1950novelizujeZákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 
131/1950novelizujeVládní nařízení, jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 
76/1952novelizujeZákon o dani ze mzdy 
10/1953rušíVládní nařízení o některých opatřeních v oboru pensijního nadlepšení 
53/1956rušíVládní nařízení o zvýšení některých důchodů z důchodového zabezpečení 
55/1956rušíZákon o sociálním zabezpečení 
57/1956novelizujeVládní nařízení o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení členů výrobních družstev 
33/1957rušíZákon o sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil 
34/1958novelizujeVládní nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních ve státní správě 
41/1958rušíZákon o některých změnách v sociálním zabezpečení 
48/1958rušíVládní nařízení o úpravě pensijních nároků založených na závazcích rozpočtových a hospodářských organisací 
17/1959rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení 
18/1959rušíZákon o některých změnách v sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil 
19/1959rušíVládní nařízení o úpravě nároků na starobní důchod po dobu zaměstnání 
151/1960rušíVládní vyhláška o organizaci a působnosti posudkových komisí sociálního zabezpečení 
40/1961novelizujeZákon o obraně Československé socialistické republiky 
84/1962rušíVládní vyhláška o organizaci a působnosti užších komisí dávkových a užších komisí sociální péče 
58/1964novelizujeZákon o zvýšení péče o těhotné ženy a matky 
Derogace pasivní
53/1968novelizujeZákon o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů1
89/1968novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků a zákon o sociálním zabezpečení2
161/1968novelizujeZákon o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém zabezpečení účastníků odboje a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení3
71/1970novelizujeZákon o úpravě některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení4
106/1971novelizujeZákon o zvýšení důchodů starodůchodců a některých nízkých důchodů v sociálním zabezpečení5
5/1972úplné zněníZákon o sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších předpisů) 
99/1972novelizujeZákon o zvýšení přídavků na děti a výchovného6
20/1975novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce7
121/1975rušíZákon o sociálním zabezpečení8


ISP (příhlásit)